Đầu nối M

Đầu nối M là gì?

Đầu nối M là đầu nối tròn chống nước với ren khớp nối kích thước nhất định, bao gồm đầu nối M5, đầu nối M8, đầu nối M9, đầu nối M12, đầu nối M14, đầu nối M16, đầu nối M23, đầu nối 7/8, số đằng sau chữ M là đường kính của khớp nối ren tính bằng mm, ví dụ, đầu nối M12 có ren ghép 12mm.

Đầu nối M có nhiều loại khác nhau, đầu nối có dây trường, cáp quá khổ, đầu nối gắn bảng điều khiển, bộ chia, điện trở kết thúc, đầu nối SMD.